Sept. 20-23, 2004

White Point Beach Resort
Nova Scotia